946 033 490

biko@biko.eus

2021-2023

Mendikosolo parkea

Arrigorriagako Udala

Mendikosoloko parkeari buruzko partaidetza prozesurako kanpaina sortzea. Aisialdirako eta ingurumen hezkuntzarako naturgune ederra da, baina presa gatazkatsu batek parkearen etorkizuna baldintzatzen du. Prozesuaren irudirako, adostasunezko diseinua sortu genuen, koloretsua eta familiarra, Arrigorriagako biztanleengana modu adeitsuan hurbiltzeko. Irudi hori kartelen, aldizkarien, bannerren eta abarren bidez inplementatzen joan da.